Adatvédelmi irányelvek

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a https://konferencia.ejmsz.hu/ weboldal üzemeltetője, az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (székhelye: 1052 Budapest Váci u. 16/a cégjegyzékszáma: 7. Pk. 60.602/2011/5., nyilvántartási száma: 01-02-0014647) ismertesse Önnel a weboldal működtetésével és a kapcsolatfelvételi űrlappal kapcsolatban kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR)) előírásainak és a hatályos Magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

A weboldal működéséhez és a kapcsolatfelvételi űrlappal kapcsolatos adatkezelések tekintetében az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség  adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő).

A weboldalakra látogató felhasználók elfogadják az itt leírt nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy az oldal használata előtt alaposan olvassák végig a lenti Adatkezelési tájékoztatót.

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a weboldalakat üzemeltető Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség

Adatai:

Székhely: 1052 Budapest Váci u. 16/a
Cégjegyzékszám: 7. Pk. 60.602/2011/5.,

Képviselő: Dr. Ábrahám László
E-mail cím: iroda@ejmsz.hu

Adatfeldolgozók adatai

A weboldal üzemeltetésében szerződéses partnereink (adatfeldolgozók):

Az adattárolás a https://tarhely.eu/ szerverein történik.

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42

Az adatkezelők és az adatfeldolgozók gondoskodnak az iparágban elfogadott sztenderdeknek megfelelő technológiai, fizikai, szervezeti és eljárási védelemről annak érdekében, hogy biztosítsák a kezelt személyes adatok védelmét, bizalmas jellegét, integritását és hozzáférhetőségét.

Adatkezelések célja és jogalapja:

 • További tájékoztató kiküldése – a kapcsolatfelvételi űrlapra feliratkozók önkéntes hozzájárulása alapján
 • A jelentkezők nyilvántartása – az érdeklődők önkéntes hozzájárulása alapján

Az alábbi személyes adatokat kérhetjük el a jelentkezés kitöltésével történő részvételi jelentkezés során:

 • kereszt és vezetéknév
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cégnév

Annak érdekében kérjük be e fent említett adatokat, hogy a szolgáltatásainkat teljeskörűen és megbízhatóan tudjuk biztosítani a Felhasználók számára. Tehát a következők miatt:

 • A https://konferencia.ejmsz.hu/ szolgáltatásainak problémamentes biztosítása, elérhetővé tétele;
 • Kapcsolatfelvétel céljából, hogy partnereinket tájékoztatni tudjuk, problémáikat kezelni tudjuk, illetve a felhasználó által feltett kérdésekre megoldást találjunk.
 • A weboldalon keresztül leadott jelentkezések nyilvántartása, a jelentkezések regisztrálása, visszaigazolása a Felhasználókkal történő kapcsolattartás.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

A tájékoztató küldéséhez az Ön nevét, e-mail címét használjuk fel.

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul (az adatkezelés jogalapja), amely feljogosít minket arra, hogy tájékoztatást küldjünk. Hozzájárulásának visszavonása esetén adatait haladéktalanul töröljük (adatkezelés tartama).

A visszavonást követően annak dátumát és az Ön e-mail címét tároljuk annak érdekében, hogy a visszavonás tényét bizonyíthassuk, ugyanakkor adatait egyéb módon nem használjuk fel.

Évente egy alkalommal felülvizsgáljuk adataink pontosságát és a technikailag inaktívvá vált e-mail címeket (lemondás hiányában is) töröljük.

Az adatok kezelésének jogalapja

A Felhasználó hozzájárul, hogy az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség a személyes adatait kezelje. Az adatkezelés a Felhasználó ezen adatkezelési tájékoztató elolvasása után történő önkétes hozzájárulásán alapul.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

Kérjük a Felhasználókat, hogy csakis a saját személyes és céges adataikat adják meg ezen a weboldalon! Amennyiben nem így járnak el, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A begyűjtött adatok kezelésére az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség, illetve az adatfeldolgozással foglalkozó munkatársak a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség  kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

Az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség tevékenységével összhangban kezelt adatokat egyéb célként a) marketing célt szolgáló adatbázis kezelés céljából használja fel, amely adatkezelés magában foglalja az ügyfelekkel, partnerekkel való kapcsolattartást.

Adatbiztonság

Cégünk gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen harmadik személy ne juthasson hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse és használhassa fel. Az oldalon megadott adatokat kizárólag az a Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség valamint adatkezelő alkalmazottai, ismerhetik, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség  az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.

Cookie-k

Az Adatkezelő, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Adatkezelő a következő cookie-t használja:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Biztonsági cookie.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap Felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az a Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az iroda@ejmsz.hu e-mail címre, vagy az 1052 Budapest Váci u. 16/a címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
 • bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A tájékoztató utolsó frissítési dátuma: 2018. október 16.

az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség  https://konferencia.ejmsz.hu/

back to top